TEKST

Tekst er viktigere enn noen gang.
Om du er blant dem som tror at filmer, bilder, snapper og snutter holder på å gjøre tekst overflødig, så tro om igjen. Vi omgir oss med mer tekst enn noen gang. Takket være nye medier er vi mange flere som skriver nå. Folk som knapt skrev et brev før i tiden, har i dag et utall muligheter til å uttrykke seg skriftlig.
Ordsky3
Ordene florerer, og takk og pris for det. De fleste tekster oppstår og forgår i øyeblikket, men noen lever lenger. Det kan være fordi de er viktige, som opprørerens ord mot tyrannen eller romanen som berører deg langt inn i hjertet. De færreste av oss setter noe slikt på papiret, men også blant hverdagslige tekster er det noen som fungerer bedre enn andre. Det er ikke nødvendigvis de lange tekstene eller de som er fulle av fremmedord.

Gode tekster er fengende og lettfattelige. Vi leverer:

  • Nyhetsartikler
  • Reportasjer
  • Fagblad- og tidsskriftartikler
  • Informasjonsmateriell
  • Innhold til nettsider
  • Språkvask