OM OSS

Videofabrikken drives av Hanne Løkås Veigård og Erik Veigård,
som trekker inn gode kolleger når kapasitet eller kompetanse tilsier det.
Videoparet

Hanne har drevet med journalistikk siden gymnasdagene. Fra hun var 20 til 32 år hadde hun tilhold i Nordlands Framtids spalter, særlig med featurereportasjer og portrettintervjuer. De siste 17  årene har hun vært frilansjournalist, med arbeidsområder som likestilling, regional utvikling, innovasjon, reiseliv, miljø og gjenvinning, skole/oppvekst og helse.
Spennende oppdrag har ført Hanne til mange av Nordlands små og bitte små steder. Hun er bygdejente og distriktsentusiast på sin hals, og bruker gjerne journalistikken til å vise fram hva som finnes av kraft og kreativitet i egen landsdel. Nærkontakt med ildsjelene er yrkets fremste frynsegode – slik hun ser det!
Erik har vært journalist ”hele sitt liv”. Etter samfunnsvitenskapelige studier fra 1978 til 1982 gikk han tilbake til journalistikk.
Han har vært pressefotograf i Nordlys, korrespondent for Aftenposten i Tromsø, og for Norsk Telegrambyrå i Bodø.
De siste årene har særlig videoproduksjon stått i fokus. I Videofabrikken konsentrerer han seg om visuelle uttrykk innen video, foto, design og layout, men har heller ikke sluppet taket i tekst og journalistikk.
Erik er aktiv friluftsmann, har vært basesjef for en nordpolekspedisjon (1992), og har et hjerte som banker for den nordnorske landsdelen.

Skjell og blomster på sommerstrand