FILM

Film – eller video – er det nye språket.
Det er blitt så lett å lage film at “alle” gjør det. Fordi det er så vanlig, er det viktig å skille seg positivt ut. Vår filosofi er at film er som alle andre medier. Det helt sentrale er historien, budskapet, fortellingen. Vi er fagfolk på fortelling. Vi hjelper deg slik at du når ut med det du vil ha sagt. Teknikk kommer etterpå, historien først. Nedenfor finner du eksempler på hva vi har gjort.

Herlige Roy


Roy Staven er en av de mange flotte personene vi har kommet i kontakt med gjennom filmoppdragene våre. En godlynt nordtrønder på friluftsopphold på Valnesfjord Helsesportssenter.

SKS og Glimt tar strømmen


Salten Kraftsamband er hovedsponsor for fotballaget Bodø Glimt. Da laget møtte Strømmen til en avgjørende dyst, ønsket Salten Kraftsamband en film for å skape blest om kampen. Dette er filmen vi laget.

Arctivity!


– Fortell hvordan det er å være på det årlige sommerarrangementet for folk med fysiske funksjonsnedsettelser, var oppdraget vi fikk fra Arctivity og Valnesfjord Helsesportssenter.

Perler i Salten


Denne filmen laget vi for egen regning og ga ut som DVD. Den er en to og en halv times kjærlighetserklæring til regionen vi bor i – Salten.

Iris og restavfallet


Iris er et interkommunalt renovasjonsselskap som er langt framme i avfallshåndtering. De ønsket å informere om hva som skjer med avfallet vi ikke resirkulerer, restavfallet. Vi fulgte avfallet fra søppelbøtta hjemme til forbrenningsanlegget i Sverige.

Trollfjell Geopark


Vi fikk i oppdrag å illustrere hvordan relativt små tilskudd fra Forskningsrådets VRI-program kan få snøballen til å rulle og gi store ringvirkninger. Vi dro til Brønnøysund og den kommende Trollfjell Geopark.

Dette er noen av filmene vi har laget. Ta kontakt hvis du vil se mer, eller om du vil diskutere en produksjon.
Intervju_cropped